Hukum Bersolek (WANITA)

Assalamualaikum..

Ciri-Ciri Wanita yang Membawa ke Syurga

Secara terus terang islam tidak melarang wanita bersolek untuk kecantikan fizikal (luaran) .straight to the point , Hukumnya adalah :


  • wajib jika untuk suami mereka
  • haram untuk lelaki ajnabi (lelaki bukan mahram) / untuk keluar rumah dengan mendedahkan aurat dan persolekan.
  • haram jika bersolek sehingga mengubah dan meminda kejadian ALLAH SWT dan menyerupai persolekan wanita jahiliah atau tabarruj jahiliah .

Maksud :


tabarruj jahiliah :wanita berpakaian yang mendedahkan aurat / perhiasan / kecantikan mereka kepada lelaki bukan mahram .

Sabda Nabi SAW , meksudnya; "Ada dua golongan ahli neraka yang belum aku pernah nampak ;pertama , segolongan manusia yang mempunyai cemeti seperti ekor lembu dan mereka memukul menusia dengannya. Kedua , wanita yang berpakaian tetapi telanjang , bergaya melenggok-lenggok kepala mereka seperti goh(bonggol di bahagian belakang unta). Mereaka tidak masuk syurga , hatta menciumnya pun yidak dapat. sesungguhnya bau syurga boleh dicium jarak sekian-sekian (amat jauh tidak terkira) "

:riwayat muslim:

15 Ciri wanita Syurga.

Tentunya setiap wanita Muslimah ingin menjadi ahli Surga. Pada hakikatnya wanita ahli Surga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh ciri-cirinya merupakan cerminan ketaatan yang dia miliki. Diantara ciri-ciri wanita ahli Surga adalah :

1. Bertakwa.

2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.

3. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadlan, dan naik haji bagi yang mampu.

4. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya.

5. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah, tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya, dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.

6. Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa kepada Allah semata.

7. Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat.

8. Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki.

9. Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendhaliminya.

10. Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia.

11. Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.

12. Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan kejelekan orang lain (ghibah).

13. Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.

14. Berbakti kepada kedua orang tua.

15. Menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.

Demikian beberapa ciri-ciri wanita Ahli Surga yang kami sadur dari kitab Majmu’ Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah juz 11 halaman 422-423. Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan tetapi ciri-ciri wanita Ahli Surga seluruhnya masuk dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Allah Ta’ala berfirman :

” … dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An Nisa’ : 13).

No comments: